Trukkikortti yhdistettynä ammattipätevyyteen on kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Monissa lähettävissä tai vastaanottavissa yrityksissä vaaditaan kuljettajalta trukkikorttia, jos tämä purkaa tai lastaa rekkaa yrityksen trukilla.

Trukkikortti on voimassa 5 vuotta.

Trukkikortti on osoitus siitä, että kurssin suorittanut tiedostaa ja ymmärtää trukin turvallisen käytön. Lain mukaan trukinkuljettajalla on kuitenkin oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen. Eli pelkkä trukkikortti ei riitä vaan pitää olla myös erillinen kirjallinen lupa.