TYÖTURVALLISUUSKOULU.fi suorittaa väestönsuojien vuositarkastukset sekä kymmenen (10) vuoden välein vaadittavat tiiviyskokeet Kymenlaakson alueella.

Väestönsuojan tarkastus

Pelastuslain mukaan väestösuojan varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Väestönsuoja tulee tarkastaa vuoden (1) välein ja sille tulee tehdä tiiviyskoe kymmenen (10) vuoden välein. Tästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Velvoitteista vastaa rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan, sekä huoneiston haltija hallinnassaanolevien tilojen osalta.

Väestönsuojan irtovarusteista erityisesti suojanaamarit, vedensäilytystabletit sekä joditabletit vaativat ylläpitoa. Suojanaamarin patruunan käyttöikä on kymmenen (10) vuotta kun patruuna on varastoitu omassa suojapakkauksessaan. Naamariosan käyttöikä on noin 25 vuotta. Joditablettien säilyvyys vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen, vedensäilytystabletit säilyvät viisi vuotta.

Väestönsuojan käyttöönotto

Väestönsuoja tulee voida ottaa käyttöön 72 tunnissa viranomaisten määräyksestä. Väestönsuojalle on olemassa myös toimintakuntoon saattosuunnitelma. Suunnitelmassa tulee mainita selkeästi, kenen vastuulla suojan kuntoon laittaminen kiinteistössä on.

Tiiviyskoe

Tiiviyskokeella varmistetaan väestönsuojan tiiviys ja toimivuus. Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiviyskoe, joka suoritetaan vähintään kymmenen (10) vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan aina pelastuslaitokselle.


Väestönsuojatarkastus ja tiiviyskoe -hinnasto Kymenlaakson alueella:

Vuositarkastus sopimuksen mukaan. Katso listaus alapuolelta mitä kaikkea tarkastus sisältää.

Jos tiiviyskoe ei onnistu, selvitämme vuodon syyt ja tarvittaessa korjaamme pienet vuotokohdat tuntiveloituksena 55 euroa per alkava tunti + alv. Isommista korjauksista on neuvoteltava erikseen.

Yleisimmät viat (esimerkkejä): Ovi ei sulkeudu kunnolla, tiivisteissä on vikaa, viemärin sulkuventtiili ei toimi, ylipainemittarin nestettä on haihtunut, ylipaineventtiilien lukitukset jumissa, puuttuvia tarvikkeita jne.

Tarjoamme myös kaikki väestönsuojan laitteet ja varusteet erillisen tarjouksen mukaan.

Tilaa tarkastus soittamalla 050 505 7866 / VSS-tarkastaja Jari Kokko.


Väestönsuojan tarkastus sisältää:

Kulkutiet väestönsuojaan (myös merkinnät ja opasteet)

Ovet ja luukut sekä niiden tiivisteet

Suojan yleiskunto

Sirpalesuojaus

Normaaliajan käyttötarkoitus (suojassa ei saa säilyttää aineita tai tavaroita, jotka vuotaessaan voivat vaarantaa suojan käytön)

Lattiapinnat tulee olla maalattu pölyn leviämisen estämiseksi

Hätäpoistumisreitti ja -luukku

Sulkuhuone tai sulkutelttapakkaus

Ylipaineventtiilit (normaalioloissa pidettävä auki)

Kuivakäymälät (vähintään 30 l/hlö sekä jokaisessa 16 pussia ja sulkijaa)

Ilmanvaihdon sulkulaitteet/venttiilit, suodattimet, ilmanjakokanavisto, putkisto (myös mahdollinen hiekkasuodatin)

Ylipainemittari ja neste

Vedensaanti, vesipisteet, varavesisäiliöt, lattiakaivo ja padotusventtiili

Jäteastiat (15 l/varsinainen suoja m2, koskee vain suojia 2001 jälkeen)

Lämpötila (10-25 Celcius-astetta) ja ilman suhteellinen kosteus (alle 80 %)

Sähkö- ja viestilaitteet

Käyttöönottosuunnitelma (sisältää myös mahdolliset purku- ja rakennusohjeet)

Käyttö-, huolto- ja toimintaohjeet

Tiiviyskoe 10 vuoden välein

VSS-varusteet


Suojan varusteet:

Vedensäilytysaine vesisäiliön koon mukaan

Rautakanki 1 kpl

Sankoruisku tai vesitäytteinen alkusammutoin 1 kpl

Hajunpoistoaine 3 ltr per yhtä käymäläkalustetta kohti

Suojan työkalut: pajavasara, katkaisutaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttälapio, sorkkarauta

Varustelaatikko

Suojan kilpisarja (opasteet)

Suojan vesipisteeseen liitettävissä oleva letku liittimineen vesisäiliöiden täyttämistä varten


Suojahenkiöstön varusteet (per alkavaa 100 henkä kohti):

Suojanaamari ja suodatin 2 kpl

Joditabletit 2 kpl / henkilö

Toimintaohjeita

Säteilymittari (yli 100 suojapaikan väestönsuojiin).


Väestönsuoja pysyy parhaiten kunnossa, kun siitä pidetään huolta säännöllisesti.


Lainsäädäntökooste:

379/2011 Pelastuslaki

506/2011 Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta

407/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

408/2011 Valtioneuvoston asetusväestönsuojista

409/2011 Valtioneuvoston asetusväestönsuojan laitteista ja varusteista

10/2007 Laki pelastustoimen laitteista

Rakennustietosäätiön ohjekortit RT 92-11083, LVI 06-10502, KH 05-00478