TYÖTURVALLISUUSKOULU.fi suorittaa väestönsuojien vuositarkastukset sekä kymmenen (10) vuoden välein vaadittavat tiiveyskokeet Kymenlaakson alueella.

Väestönsuojan tarkastus

Pelastuslain mukaan väestösuojan varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Väestönsuoja tulee tarkastaa vuoden (1) välein ja sille tulee tehdä tiiveyskoe kymmenen (10) vuoden välein. Tästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Velvoitteista vastaa rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan, sekä huoneiston haltija hallinnassaanolevien tilojen osalta.

Väestönsuojan irtovarusteista erityisesti suojanaamarit, vedensäilytystabletit sekä joditabletit vaativat ylläpitoa. Suojanaamarin patruunan käyttöikä on kymmenen (10) vuotta kun patruuna on varastoitu omassa suojapakkauksessaan. Naamariosan käyttöikä on noin 25 vuotta. Joditablettien säilyvyys vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen, vedensäilytystabletit säilyvät viisi-kymmenen vuotta.

Väestönsuojan käyttöönotto

Väestönsuoja tulee voida ottaa käyttöön 72 tunnissa viranomaisten määräyksestä. Väestönsuojalle on olemassa myös toimintakuntoon saattosuunnitelma. Suunnitelmassa tulee mainita selkeästi, kenen vastuulla suojan kuntoon laittaminen kiinteistössä on.

Tiiveyskoe

Tiiveyskokeella varmistetaan väestönsuojan tiiveys ja toimivuus. Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiveyskoe, joka suoritetaan vähintään kymmenen (10) vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan aina kopiona pelastuslaitokselle.

Jos tiiviyskoe ei onnistu, selvitämme vuodon syyt ja tarvittaessa korjaamme pienet vuotokohdat tuntiveloituksena 55 euroa per alkava tunti + alv 24 %. Isommista korjauksista on neuvoteltava erikseen.

Yleisimmät viat (esimerkkejä): Ovi ei sulkeudu kunnolla, tiivisteissä on vikaa, viemärin sulkuventtiili ei toimi, ylipainemittarin nestettä on haihtunut, ylipaineventtiilien lukitukset jumissa, puuttuvia tarvikkeita jne.

Tarjoamme myös kaikki väestönsuojan laitteet ja varusteet erillisen tarjouksen mukaan.

Tilaa tarkastus soittamalla 050 505 7866 / VSS-tarkastaja Jari Kokko.


Lainsäädäntökooste:

379/2011 Pelastuslaki

506/2011 Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta

407/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

408/2011 Valtioneuvoston asetusväestönsuojista

409/2011 Valtioneuvoston asetusväestönsuojan laitteista ja varusteista

10/2007 Laki pelastustoimen laitteista

Rakennustietosäätiön ohjekortit RT 92-11083, LVI 06-10502, KH 05-00478