Ennakoiva ammattilainen (7h) tulossa kurssiohjelmistoon kevään aikana!

Ennakoiva ammattilainen (reak) on raskaan kaluston kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulutus. Koulutus pidetään luokkaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla ja ryhmätöillä. Ennakoivan ajon koulutuksessa ei ole käytännön ajoharjoittelua.

Ennakoiva ammattilainen -kurssi iskostaa turvallisuussääntöjen ja ennakoivan ajon merkityksen kuljettajalle niin kirkkaasti, että kurssin jälkeen turvallinen ja ympäristöystävällinen ajotapa on itsestäänselvyys. Kuljettaja osaa kurssin jälkeen arvioida omaa ajamistaan ja soveltaa oppimaansa työhönsä.


Ennakoiva ajo (reak) -kurssi:

*paranta valmiuksia turvalliseen ajamiseen

*opettaa tunnistamaan riskitekijöitä ja vaaratilanteidta ja välttämään niitä

*analysoimaan omaa työskentelytapaa siten, että mahdolliset riskinaiheuttajat saadaan karsittua pois

*huomioi myös ympäristöasiat järkevämpänä liikennekäyttäytymisenä.

Kurssista saa tietenkin myös merkinnän Trafin ammattipätevyysrekisteriin.

Ilmoittaudu tästä linkistä raskaan liikenteen ennakoivan ajon (reak) kurssille!