Aina valmis ammattilainen ja alkusammutus

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen tavoitteena on kuljettajien turvallisuustietoisuuden lisääminen. Koulutettava tiedostaa mikä altistaa virheille ja riskinotoille ja osaa edistää omaa ja muiden turvallisuutta.Koulutettava tiedostaa oikeat toimintatavat ajoneuvon päivittäisissä ajoneuvoteknisissä tarkastuksissa, toiminnan onnettomuus- ja hätätilanteissa sekä osaa toimia mahdollisessa tulipalotilanteessa. Koulutettava tiedostaa myös ammattipätevyyden jatkokoulutukseen liittyvät määräykset.

Toteutus: Teoriaopetus, kyselevä opetus, mahdolliset ryhmätyöt sekä käytännön alkusammutusharjoitus. Alkusammutusharjoituksen kouluttajana toimii henkilö, jolla on riittävä pätevyys järjestää alkusammutusharjoituksia. Alkusammutusharjoituksesta saa SPEK:n virallisen AS1 Alkusammutuskortin. Kätevää eikö totta!

Koulutuksen sisältö:

- Ajoonlähtötarkastus

- Ammattipätevyyslainsäädäntö

- Toiminta onnettomuuspaikalla

- Alkusammutusharjoitus