ADR ajolupa ensimmäisen kerran?

Jos olet hankkimassa ADR ajolupaa ensimmäisen kerran, voit valita itsellesi 3 päiväisen peruskurssin (P) joka sisältää kappaletavaraluvat kaikille luokille paitsi 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset aineet). Perusajolupa ei myöskään sisällä säiliölupaa.

Peruskappaletavara-ajoluvan voit kyllä myöhemmin päivittää sisältämään myös luokat erikoisluokat 1, 7 tai säiliöluvat (ES), jossa yhden erikoisluokan päivitys kestää yhden päivän.

Yhdistetty peruskurssi (YP) kappaletavaralle sisältää kaikki luokat 1-9. Kurssinkesto on yhteensä 4 päivää. Yhdistetty peruskurssikaan ei sisällä säiliölupaa.

Miten saan säiliöluvat?

Säiliöluvat (ES) saat jos sinulla on peruskurssi (P) tai yhdistetty peruskurssi (YP) suoritettuna. Erillinen säiliökurssi (ES) kestää 2 päivää. Eli jos haluat saada itsellesi esim. kaikki luokat 1-9 sekä säiliöluvat, kurssipäiviä kertyy siis kuusi päivää (yhdistetty peruskurssi 4 päivää + säiliökurssi 2 päivää). Perusajolupa ilman räjähteitä ja radioaktiivisia aineita + säiliölupa on 3 päivää + 2 päivää, yhteensä siis 5 päivää kurssituksia.

Miten saan ajoluvan kun olen käynyt kurssit?

Kun olet suorittanut peruskurssin, yhdistetyn peruskurssin, yhden päivän erikoiskurssin tai täydennyskurssin, varaat itse koeajan Ajovarman toimipisteestä. Hyväksytyn kokeen jälkeen saat ADR ajoluvan. ADR ajolupakoe maksaa 50 euroa ja ADR ajolupahakemus maksaa 40 euroa. Maksut ovat viranomaismaksuja eli arvonlisäveroa ei veloitetta. Kurssilainen itse maksaa ajolupakoemaksun sekä ajolupahakemuksen suoraan Ajovarmalle.

Millainen on Traficomin ajolupakoe?

Koe tehdään sähköisesti; kokeessa käytetään tablettia, jossa on monivalintakysymyksiä. Saat tuloksen heti kokeen päädyttyä.

Peruskurssin (P) ajolupakokeessa on 25 kysymystä ja aikaa kokeen suorittamiselle on 45 minuuttia. Läpäistäksesi kokeen sinun tulee saada vähintään 16 kysymystä oikein.

Yhdistetyssä perusajoluvassa on 30 kysymystä ja aikaa kokeen suorittamiselle on 60 minuuttia. Läpäistäksesi kokeen sinun tulee saada vähintään 20 kysymystä oikein.

Jos käyt perusajoluvan (P) jälkeen täydentämässä ajolupaasi esimerkiksi räjähteillä (E1) tai radioaktiivisilla aineille (E7) tai säiliöluvat (ES), kokeessa on 15 kysymystä, joista sinun tulee saada oikein vähintään 10 kysymystä. Aikaa näissä kokeissa on 30 minuuttia.

Täydennyskurssin ajolupakokeissa on 15 kysymystä, joista sinun tulee saada oikein vähintään 10 kysymystä. Aikaa näissä kokeissa on 30 minuuttia.

HUOM! Jos haet ajolupaa yhdistetyn peruskurssin jälkeen myös säiliöajoon, tulee sinun siis suorittaa kaksi ajolupakoetta (60 min + 30 min), maksat kaksi ajolupakoetta (50€ + 50€) sekä maksat yhden ajolupahakemuksen 40 euroa.

Saako ADR koulutuksesta merkinnän Traficomin ammattipätevyysrekisteriin?

Jokaisesta kurssista saa aina yhden päivän ammattipätevyysmerkinnän. Esimerkiksi peruskurssi (P), joka kestää 3 päivää, saa kurssin ensimmäisestä päivästä ammattipätevyysmerkinnän. Sama juttu neljäpäiväisellä yhdisteyllä peruskurssilla (YP), jossa ensimmäisestä päivästä saa ammattipätevyysmerkinnän. Säiliöajoluvan (ES) kahden päivän kurssista saa ensimmäisestä päivästä ammattipätevyysmerkinnän. Täydennysperus- (TP) tai yhdistetty täydennys (YP) -kurssista saa yhden päivän merkinnän. Näin toimitaan siis kaikissa ADR ajolupakoulutuksissa.

Kauanko ADR ajolupa on voimassa?

ADR ajolupa on voimassa 5 vuotta ja päivitys (täydennysperuskurssi tai yhdistetty täydennysperuskurssi sekä ajolupakoe) pitää suorittaa ennen kuin päivämäärä menee vanhaksi. Jos unohdat käydä päivittämässä ajolupasi ennen kuin ajolupa menee vanhaksi, joudut käymään kaikki peruskurssit uudelleen.

ADR ajoluvan päivitys

ADR ajolupakoulutus voidaan päivittää 1 tai 2 päivän täydennyskoulutuksella. Yhden päivän täydennysperuskurssilla (TP) käydään läpi kaikki luokat paitsi 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset aineet). Yhdistetyllä täydennysperuskurssilla (YT) päivitetään ajoluvat kaikille luokille 1-9 sekä säiliöluvat. Yhdistetty täydennysperuskurssi kestää kaksi päivää.

Milloin tarvitsen ADR ajoluvan?

ADR ajolupa tarvitaan aina, kun kuljetetaan vaarallisia aineita pakattuna yli vapaarajan tai säiliökuljetuksissa riippumatta aineen määrästä.

Mikä sitten on vapaaraja?

Yksittäisille aineille vapaaraja voidaan katsoa suoraan taulukoista. Taulukot löytyvät mm. vuoden 2019 lakisäädöskokoelmasta (Edita: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä). Yksikkönä on tällöin joko kilogramma tai litra. Esimerkiksi bensiini kuuluu kuljetuskategoriaan 2 ja sen vapaaraja on 333, joten bensiiniä voidaan kuljettaa kappaletavarana tynnyreissä enintään 333 litraa ilman vapaarajan ylittymistä.

HUOM! Säiliöluvassa ei ole vapaarajaa, jos säiliö on puhdistamaton. Eli tankkiautolla ajattessa tarvitaan aina ADR ajolupa, jos tyhjään säiliöön on jäänyt edellisen kuorman jäämiä.

Vapaarajan alittavissa kuljetuksissa pitää olla mm. vähintään 2 kg sammutin ja rahtikirja sekä noudatettava yhteenkuormauskieltoja.

Linkki säädöskokelmaan: https://www.editapublishing.fi/lakitieto/tuote/vaa...